Svakere fra Ship Finance

John Fredriksens Ship Finance kuttet overskuddet i 4. kvartal.